Rozjeď svoji kariéru s MBtech

V MBtech Bohemia razíme heslo „Nezadávejme méně zkušeným kolegům jednoduché úlohy – pracujme na složitých úkolech společně s nimi!“. V našich odděleních si vašeho entusiasmu a píle vážíme, a proto se dostanete ke skutečné a zajímavé práci. Možnost spolupráce nabízíme zejména studentům technických univerzit a středních technicky zaměřených škol.

Praktikantská místa a brigády

Se zaměstnáváním studentů máme dlouholeté zkušenosti, a to jak v oblasti vývoje, tak i výroby. S mnoha z našich špičkových zaměstnanců jsme započali spolupráci právě touto formou. Spolupráce má jasný řád a je nastavena tak, aby student neustrnul, ale rozvíjel se a byl schopen pracovat na čím dál náročnějších úkolech. Od náročnosti zpracovávaných úloh se také odvíjí výše odměny praktikanta, který tak může sbírat nové poznatky od zkušenějších kolegů. A jako bonus mají naši dlouhodobí praktikanti možnost účastnit se firemních akcí a v době semestrálních prázdnin navštěvovat hodiny jazykové výuky, které probíhají na každé z poboček MBtech Bohemia.

Pro studenty z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Fakulty strojní ČVUT jsme v letošním i minulém roce zorganizovali týdenní odborné praktikum jako volitelný předmět. Jeho absolventi tak získali mnoho nových znalostí a perfektně propojili praxi s výukou. Po výborných zkušenostech a pozitivním feedbacku tuto aktivitu plánujeme i pro příští rok.

 

Vedení závěrečných prací

Zejména studentům technických univerzit nabízíme témata bakalářských a magisterských diplomových prací a možnost získat konzultanty z řad našich zkušených odborníků.

Pořádání přednášek a seminářů

Technickým vysokým školám nabízíme organizaci přednášek a seminářů podle jejich potřeb, abychom umožnili studentům dozvědět se více o dané problematice i z pohledu praxe. Aktuálně úzce spolupracujeme s ČVUT v Praze a ZČU v Plzni.