Pomáháme tam, kde je to zapotřebí

Domov seniorů Sue Ryder

Podpora seniorů je pro nás velmi důležitá – jsme totiž přesvědčeni, že o kvalitu života je třeba pečovat v každém věku! Nejenom, že se naši zaměstnanci už od roku 2012 pravidelně účastní charitativního turnaje v malé kopané na podporu Domova seniorů Sue Ryder, ale koupí novoročních přání jsme se zapojili i do projektu „Přání financují péči“. Mezi zaměstnanci jsme také zorganizovali materiální sbírku, díky níž získal Domov Sue Ryder zboží pro své dobročinné obchody a trhy, které každoročně pořádá.

Formula student

Spolupráci na prestižní soutěži Formula Student vnímáme jako příležitost, kdy můžeme díky našim technologiím a zkušenostem podpořit tým studentů z ČVUT při realizaci projektu vozu formule. V loňském roce jsme pomohli s výrobou brzdových třmenů, letos v našem Technologickém centru v Plzni opět obrábíme formy pro výrobu monokoku z uhlíkových vláken. Jsme hrdí na to, že můžeme talentovaným studentům pomoci uspět ve světové konkurenci.


Povodně

Rozsah škod po povodních v roce 2013 byl skutečně obrovský a osud postižených nebyl naší firmě lhostejný. Nejenže zaměstnanci MBtech uspořádali zcela spontánně finanční sbírku, která vynesla v rekordně krátkém čase krásnou sumu, ale mnoho z nich se rozhodlo obětovat pracovní dobu i volný čas a přiložili ruku k dílu při likvidaci následků záplav. Na pomoc postiženým povodněmi přispěla i firma, a to peněžitým darem ve stejné výši, která se vybrala mezi zaměstnanci. Ten byl prostřednictvím Českého červeného kříže věnován třem nejzasaženějším rodinám z Prahy.